Instalace odměřovacích systémů

Stroje s mechanickým ovládáním

osazujeme digitálním odměřováním polohy jednotlivých os, které jsou zobrazovány digitální indikací polohy pro 2, 3 nebo 4 osy

Např.:

  • HEIDENHAIN Positip H880,
  • NEWALL DP700 nebo DP1200,
  • Jirka spol. s r.o.,
  • SONY, atd.

Stroje s NC (pravoúhlým) nebo CNC (souvislým) řízením

osazujeme novými řídícími systémy HEIDENHAIN nebo MEFI, kde navrhujeme nejvhodnější typ řídícího systému pro daný typ stroje dle požadavků na výrobu. V těchto případech je nutné, aby stroj byl ve velmi dobrém mechanickém stavu.