Kontrola a provedení geometrické přesnosti stroje

Provádíme opětovné kontroly seřízení a ustavení stroje na stavební základ podle protokolu přesnosti stroje k danému typu stroje.

  • Kontrola rovinnosti vodících ploch.

  • Kontrola kolmosti vedení vodících ploch.

  • Kontrola přesnosti vřetene a dutiny pracovního vřetene.

  • Kontrola kolmosti osy pracovního vřetene vůči svislé a vodorovné pracovní rovině.

  • Kontrola přesnosti opakovaného najíždění jednotlivých os na požadovanou polohu či rozteč pomocí laserového zaměření Interferometrem.

  • Kontrola kruhové interpolace.

Po každém měření jsou vystaveny technické protokoly k jednotlivým měřením. Po celkovém vyhodnocení může být vystaven protokol o celkové přesnosti daného stroje.